Asta Vaitkevičienė

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Veda meno terapijos sesijas Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacija „Salvia“ narėms