2013 m. kovo 25-27 d. tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “MENO TERAPIJA LIETUVOJE: REALIJOS IR PERSPEKTYVOS”, skirtos meno terapijos Lietuvoje 20-čiui straipsnių ir tezių rinkinys.

Straipsniai apie meno terapijos rūšis:

Kučinskienė, R. (2008). Šeimos rekonstrukcijos seminaras ŠiauliuoseNervų ir psichikos ligos, 3 (33), p. 5 – 6. 

Kučinskienė, R. (2008). Garso terapijos seminaras – naujovė Lietuvoje. Nervų ir psichikos ligos, 4 (34), p. 36 – 37.

Kučinskienė, R. (2008). Menų terapija vis arčiau mūsųNervų ir psichikos ligos, 5 (35), p. 20 – 22.

Kučinskienė, R. (2008). Profesorė Tatjana Kriukova apie psichodramaNervų ir psichikos ligos, 6 (36), p. 2 – 3.

Kučinskienė, R., Kučinskas, A. (2009). Žaidimas šeimos terapijojeNervų ir psichikos ligos, 5 (42), p. 31 – 32.

Kučinskienė, R., Kučinskas, A. (2010). Kino terapija – savęs pažinimo instrumentas. Nervų ir psichikos ligos, 1 (45), p. 5 – 7.