Magistro darbai:

Galimos meno terapeuto veiklos sritys ir funkcijos teikiant psichosocialinę pagalbą specialiųjų poreikių asmenims / Jolita Balčiauskienė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2011.

Egzistencinių išgyvenimų simboliai socialinių pedagogų „sąmonės šturmo“ piešiniuose / Gintarė Janūnaitė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2011.

Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, savęs vertinimo pokyčiai, taikant dailės terapiją / Elena Kasperavičienė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2011.

Sutrikusios klausos mokiniu verbalinės raiškos skatinimas dailės terapijos sesijose / Irena Poškienė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2010.

Lipdymo iš molio veiksmingumas vaikų neišsivysčiusiai kalbai ugdyti / Joana Tėvelytė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2010.

Vaikų, turinčių elgesio ir emocinių problemų, socialinės kompetencijos ugdymas pedagoginės pasakų terapijos metodais / Jurga Vasiliauskienė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2008.