2010 metų rugpjūčio 20 dieną Šiauliuose, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete įvyko steigiamasis Lietuvos meno terapijos asociacijos susirinkimas, kuriame 34 susirinkimo dalyviai pasirašė Steigimo sutartį, vienbalsiai balsavo už Lietuvos meno terapijos asociacijos įsteigimą, patvirtino asociacijos įstatus, Etikos kodeksą, išrinko valdymo (Lietuvos meno terapijos asociacijos Taryba), priežiūros (Lietuvos meno terapijos asociacijos Etikos Komisija) ir kontrolės (Lietuvos meno terapijos asociacijos Revizijos komisija) organus.

Per dešimt savo gyvavimo metų Lietuvos meno terapijos asociacija pasirūpino dviejų knygų (Daniel Widlocher “Vaikų piešinių interpretacija“, 2011 m., Peter Petersen ir Jeanne Rosenhag “Ta maža kibirkštėlė vilties“, 2012 m. ) vertimu į lietuvių kalbą ir leidyba, suorganizavo tarptautinę konferenciją meno terapijos atsiradimui Lietuvoje dvidešimtmečiui paminėti, išleido konferencijos elektroninį straipsnių rinkinį, suorganizavo aštuonias temines vasaros stovyklas asociacijos nariams ir meno terapijos bičiuliams.

Iki 2013 m. Lietuvos meno terapijos asociacija išleido aštuonis naujienlaiškius, kuriuose pristatydavo įvykius, renginius ir asociacijos narių veiklą. Vėliau naujausią informaciją pradėjo skelbti Asociacijos facebook puslapyje.

2020 m. Lietuvos meno terapijos asociacija išleido Astos Vaitkevičienės sudarytą metodinį leidinį “Kuriu pasaką”.