2010 metų rugpjūčio 20 dieną Šiauliuose, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete įvyko steigiamasis Lietuvos Meno terapijos asociacijos susirinkimas, kuriame 34 susirinkimo dalyviai patvirtino Įstatus, Etikos kodeksą, išrinko Lietuvos Meno terapijos asociacijos Etikos komisiją.

•   Susipažinti su Lietuvos Meno terapijos asociacijos Įstatais galite čia….
•   Susipažinti su Lietuvos Meno terapijos asociacijos Etikos kodeksu galite čia….
•   Susipažinti su 2008 m. parengtu projektu “Bendrojo lavinimo mokyklos, specialiosios mokyklos, dienos užimtumo centro meno terapeuto pavyzdinis pareigybės aprašymas” galite čia….