Išleista nauja metodinė priemonė

Šiais metais Lietuvos meno terapijos asociacija išleido Šiaulių m. moterų krūtų patologijos asociacijos “Salvia” sukurtas pasakas, kurias redagavo
psichologė, soc.m. dr. Asta Vaitkevičienė ir sudėjo į metodinę priemonę “Kuriu pasaką”. Metodinės priemonės maketo ir dizaino autorė Lietuvos meno terapijos asociacijos pirmininkė Jolita Balčiauskienė. Knygelėje rasite pasakų suaugusioms moterims kūrimo metodiką, šešias mandalomis iliustruotas pasakas ir pabaigoje tris pasiūlymus savarankiškam kūrybiniam darbui. Knygelė yra nemokama. Ją galite rasti literatūros puslapyje, skiltyje “Knygos“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *