PARTNERIAI:


Eastern-European Arts Therapy Association


Center of Art Therapy "ArtDOm" (Moscow, RU)
www.artstherapy.ruwww.art-terapija.lt


Edukaciniai žaislai ir priemonės
VšĮ GALVOČIUSVšĮ "Dailės terapijos centras"www.asfaltovaikai.ltDisertacijos:

Pradinių klasių mokinių kūrybingumo ugdymas pasakomis. / Nijolė Bražienė. Daktaro disertacija. Šiauliai, 2004.

Ugdomoji poetikos terapija kaip priemonė suaugusiųjų, sergančiųjų šizofrenija ar depresija, įgalinimui. / Jūratė Sučylaitė. Daktaro disertacija. Vilnius, 2011

Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką / Asta Vaitkevičienė. Daktaro disertacija. Šiauliai, 2006.


Magistro darbai:

Galimos meno terapeuto veiklos sritys ir funkcijos teikiant psichosocialinę pagalbą specialiųjų poreikių asmenims / Jolita Balčiauskienė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2011.

Egzistencinių išgyvenimų simboliai socialinių pedagogų „sąmonės šturmo“ piešiniuose / Gintarė Janūnaitė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2011.

Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, savęs vertinimo pokyčiai, taikant dailės terapiją / Elena Kasperavičienė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2011.

Sutrikusios klausos mokiniu verbalinės raiškos skatinimas dailės terapijos sesijose / Irena Poškienė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2010.

Lipdymo iš molio veiksmingumas vaikų neišsivysčiusiai kalbai ugdyti / Joana Tėvelytė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2010.

Vaikų, turinčių elgesio ir emocinių problemų, socialinės kompetencijos ugdymas pedagoginės pasakų terapijos metodais / Jurga Vasiliauskienė. Magistro baigiamasis darbas. Šiauliai, 2008.

"Ta maža kibirkštėlė vilties"
Peter Petersen ir Jeanne Rosenhag


"Vaikų piešinių interpretacija"
Daniel Widlocher